вторник, 22 януари 2008 г.

Първите Български пари

В първите години след Освобождението България няма своя национална парична единица. Наред с останалите в страната златни турски лири, сребърни меджидии, бешлици, алталъци и други в обръщение се срещат и унгарски мангъри, австрийски фиорини, германски талери и марки, холандски, датски и шведски риксдалери и множество сребърни руски рубли, влезли в страната по време на Освободителната война. За да се спре този хаос в паричното обръщение на новата държава, е нужно създаване на национална банка и собствена парична единица.За рождена дата на Българската народна банка можем да считаме 25 януари 1879 г., когато е подписан и утвърден от княз Дондуков – Корсаков нейният първи устав. Според устава капиталът на банката ще бъде 2 000 000 франка, внесени от държавата, като се предвижда този капитал да бъде върнат при евентуалното му четирикратно увеличение в резултат на дейността на банката.Официалното откриване на банката е на 23 май 1879 г. и на него присъстват княз Дондуков – Корсаков и членовете на неговия Съвет за управление.

По искане на княз Дондуков–Корсаков за пощенските нужди на Временното правителство, в Русия се отпечатват и първите български пощенски марки, чиито стойности също са означени във франкове и сантими. Дори се отсичат и първите пробни български монети от 10 сантима – медни, и от 1 франк – сребърни. На гърба на монетите е отсечен все още неприетият герб на България.
Почти година след тази дата на 4 юни 1880 г. влиза в сила ,,Закон за правото на резане монети в Княжеството”. Най-сетне се ражда националната ни парична единица – левът, разделен на 100 стотинки. Този закон е приет от Второто обикновенно народно събрание. При обсъжданията за наименованието на паричната ни единица е имало някои спорове, но името лев(лъв) е одобрено с мнозинство. По-голям спор се е разгорял около това, дали да бъдат ,,стотинки”, ,,сантими”, ,,сотници” или други. Все пак спорът приключва и се избира името ,,,стотинки”. Отсечените медни монети са на обща стойност 2 100 000 лева, а именно: 15 000 000 къса по 10 стотинки, 10 000 000 къса по 5 стотинки и 5 000 000 къса по 2 стотинки.


1 коментар:

petio73 каза...

kolko struvat 5 stotinki ot 1881g s gerb saedinenieto pravi silata

Здравейте на всички колекционери и нумизмати също така и начинаещи в бранша по въпроси свързани със всякакви стари и нови интересни монети и банкноти не се колебайте да се свържите с мен: galin_kamburov@abv.bg